360° πανοραμικές εικόνες

Δημιουργούμε πανοραμικές εικόνες και σας τις στέλνουμε σε CD ROM και σε FORMAT TIF, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην ιστοσελίδα σας αλλά και στην έντυπη διαφήμισή σας.
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι μας κάνουν τις συμφωνηθείσες λήψεις.
 


Η ιδιαίτερα πεπειραμένη ομάδα παραγωγής μας, δημιουργει τις πανοραμικές εικόνες 360° από τις λήψεις του φωτογράφου..
 


Σας στέλνουμε τις πανοραμικές εικόνες σε ένα CD-ROM, σε πολύ υψηλή ανάλυση (7000 X 3000 pixels) και σε TIF Format..
 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις TIF εικόνες, στην ιστοσελίδα σας αλλά και στην έντυπη διαφήμισή σας.